הודעות לעיתונות

ניתן לשלוח אלינו (ורצוי) עדכונים והודעות לעיתונות בכל נושאי התיירות והפנאי בישראל.

בייטק תפרסם לפי שיקול דעתה הבלעדי חומרים מתוך ההודעות הנשלחות אליה.

 טופס יצירת קשר >>

http://www.bytech.co.il/?cat=9