שטיח פרחים מתנת בריסל לעיריית תל אביב

500,000 פרחים שזורים כמרבד מתנת בריסל לעיריית תל אביב